Available courses

WEB TEXNOLOGIYALARI 1-1ATTM-22

O'QITUVCHI :SALIMOV SUXROB

Malumotlar bazasini boshqarish tizimlari 1-1ATTM-22

O'qituvchi: Salimov Suxrob

Dasturlash asoslari 2  1-1ATTM-22

O'qituvchi: Salimov Suxrob

Цель предмета

–приобретение языковых знаний, выработка и совершенствование речевых

навыков и умений в актуальных для обучающихся сферах: учебно- научной,

профессиональной, социально- культурной, с учетом специфики специальности

и формирования некоторых аспектов культурологического компонента

коммуникативной компетенции.

.


 

I. Fanning mazmuni

      Fanni oʻrganish zaruriyati. Talabalarning o‘zbek tilidan egallagan bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlash va yanada kengaytirish, tanlagan ixtisosligi doirasida davlat tilini puxta bilishlariga yordamlashish, nutqini kasbiy atamalar bilan boyitish, o‘zbek tilida yuqori darajada nutqiy savodxonlikni ta’minlashdan iborat.

        Fanning maqsadi: o‘zbek adabiy tili me’yorlari bo‘yicha zarur bilimlarga ega bo‘lishi, sohaga oid tayanch tushunchalar, so‘z va iboralardan o‘rinli va maqsadga muvofiq tarzda foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi, sohaga oid ish hujjatlarini tayyorlash va rasmiylashtirish malakasiga ega bo‘lishi, kasbiy muloqot yuritish malakasiga ega bo‘lishi kerak.

         Fanning vazifasi – kundalik faoliyatda hamda turmushda zarur bo‘lgan mavzularda o‘zbek tilida mustaqil so‘zlay olish va yozish malakalarini takomillashtirish, ixtisoslikka oid turli nutq uslublarida matn tuza olish, uni o‘zgartira bilish malakalarini takomillashtirish, muayyan nutqiy mavzular doirasida zaruriy grammatik bilimlarni berish, ixtisoslik doirasida og‘zaki va yozma nutqni o‘stirish, turli tipdagi matnlarni erkin tuza olish malakalarini oshirish, o‘zbek tilidagi axborotni tushunish, unga tanqidiy, tahliliy munosabat bildirishni o‘rgatish kabi vazifalarni nazarda tutadi.

Fanni o‘qitishning maqsadi – talabalarda algoritmlar nazariyasi asoslari, Dasturiy injiniring sintaksisi va unda amaliy dasturlash yaratish, ixtiyoriy kiyinchilikdagi dasturiy ta’minotlarni yaratish, zamonaviy taqsimlangan dasturiy ta’minotlarni yaratish uchun zarur platformalarda ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishdan iborat. 


Mazkur onlayn o`quv kursi masofaviy ta`lim talabalarni bilimlarini yanada boyitishga mo`ljallangan bo`lib, unda bugungi kundagi zamonaviy IT yo‘nalishi “Robototexnika”ni Lego Digital Designer, TinkerCAD, Scratch, Arduino, 3D TinkerCAD kabi virtual simulatsiya dasturlari orqali mustaqil o‘rganish bo`yicha video darslar va interaktiv topshiriqlar yaratilgan. Bu onlayn o`quv kursi orqali talabalar  haqiqatan ham tasavvuridagi loyihalarni virtual dasturiy vositalar yordamida yaratishi va o‘z imkoniyatlarini namoyish etishlari mumkin.